آواستان چیست

 

ما برای بچه‌ها به زبان فارسی قصه می‌خوانیم. این داستانها را با دقت و وسواس زی نوشته‌ایم و یا از افسانه‌ها، اشعار و فرهنگ ملل مختلف انتخاب و ترجمه کرده‌ایم. گاهی هم قصه‌ها را از فارسی کهن به نثر امروزی در آورده‌ایم. هدف ما علاقمند‌کردن بچه‌ها به زبان مادریشان است


داستان‌خوانی در کتاب‌خانه

 

پنجمین برنامه قصه گویی و تصویرگری کودکان از برنامه های مصوب تابستان ۹۷ کتابخانه علامه امینی توسط کارشناس خانم فرزانه دعوتی در مرداد ماه برگزار گردید. در این برنامه کودکان بر اساس محفوظات ذهنی و برداشت از کتابی که توسط کارشناس خوانده می شود به قصه گویی می پردازند. کتابها از نشر شنیداری آواستان و سایر انتشارات انتخاب شده است.
منتظر برنامه های بعدی کتابخوانی باشید