نوازنده های عشق آباد

 Bremer Stadtmusikanten برداشت آزادى از 

 تنظيم: نسیم حاجی‌بیک

ویراستار: مرال دهقانى

نقاشی: نسیم حاجی‌بیک

 

خر سالها بود كه براى آسيابان كيسه هاى برنج را به آسياب حمل مى كرد. اما او ديگر پير شده بود و توان كار كردن نداشت. آسيابان فكر كرد كه او را به قصاب محل بفروشد. ولى خر بو برد و تصميم گرفت فرار كند.

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Write a comment

Comments: 0

نقاشی را در خانه چاپ کن و با رنگ‌های دلخواهت رنگش کن. بعد آن را برای ما به این آدرس بفرست. برای اطلاعات بیشتر سری به مسابقه نقاشی بزن.

Download
نوازنده های عشق آباد - فایل نقاشی
Eshghabad_musicians_tobepainted_awastan2
Adobe Acrobat Document 64.1 KB