فروغ

 

نویسنده: فرزانه دعوتى

ويراستار: مرال دهقانى

 نقاشی: آزاد کلیجی

نشر شنیداری آواستان

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Comments: 0