شیر و خرگوش

برگرفته از مثنوى مولوى

برگردان به نثر: فرزانه دعوتى

ویراستار: مرال دهقانى

گوينده: فرزانه دعوتى

نقاشی: نسیم حاجی‌بیک

 

 

در زمانھای نه خیلی قدیم جنگل سرسبزی بود که حیوانات زیادی در آن زندگی می کردند. در بین آنھا شیر پرقدرت و ظالمی خود را رییس جنگل کرده بود و ھر روز تعدادی از حیوانات جنگل را شکار می کرد

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Comments: 0

نقاشی را در خانه چاپ کن و با رنگ‌های دلخواهت رنگش کن.

Download
داده‌ی نقاشی- شیر و خرگوش
Shir_Khargoush_tobepainted_awastan2018.j
JPG Image 307.2 KB