شير بى‌يال و دم و شکم

 برگرفته از مثنوى مولوى

برگردان به نثر: فرزانه دعوتى

ویراستار: مرال دهقانى

گوينده: فرزانه دعوتى

نقاشی: نجمه واحد

 

مرد جوانی بود که دوست داشت بدنش را خالکوبی کند. در آن زمان رسم بود كه پھلوانان بدن خود را خالكوبى كنند. آنھا نقش و نگاری از حیوانات قدرتمند یا جملاتی از فیلسوفان و شاعران را براى خالکوبی انتخاب مى كردند.

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Feri (Saturday, 04 August 2018 10:42)

    سپاسگزار از تيم آواستان براى اين همه كار داوطلبانه و پر محتوى