حسنک خوشبخت

Hans im Glück برداشت آزادى از داستان
تنظيم
:
نسیم حاجی‌بیک

ویراستار: مرال دهقانى

نقاشی: نسیم حاجی‌بیک

 

حسنك هفت سال در شهرى دور از مادرش نزد استاد نجا ِر شهر شاگردى مى كرد. سرانجام روزى تصميم گرفت دست از كار بكشد و پيش مادرش به ده برگردد.

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Write a comment

Comments: 0

نقاشی را در خانه چاپ کن و با رنگ‌های دلخواهت رنگش کن. بعد آن را برای ما به این آدرس بفرست. برای اطلاعات بیشتر سری به مسابقه نقاشی بزن.

Download
حسنک خوشبخت- فایل نقاشی
Hassanak_tobepainted_awastan2018.pdf
Adobe Acrobat Document 40.4 KB