بردیا در بازار عطرفروش ها

برگرفته از مثنوی مولوی

برگردان به نثر و گوینده: فرزانه دعوتى

ويراستار: مرال دهقانى

 نقاشی: نسیم حاجی‌بیک

نشر شنیداری آواستان

 

یکی بود یکی نبود. پسر جوانى بود به نام برديا که چرمساز بود. چرمساز يا دباغ كسى است كه پوست حيوانات را به چرم تبدیل می کند. البته چرمسازی کار آسانی نیست. هم پوست حيوانات و هم موادى كه براى چرمسازى استفاده مى شود بوى بدى دارند. برای همین از محل کار چرمسازان همیشه بوهاى ناخوشایندى مى آيد. ولى برديا هم مثل بقيه چرمسازها به این بوهای بد عادت داشت.

روزی برديا گذرش به بازار عطر فروش ها افتاد.

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Comments: 1
  • #1

    Asal (Sunday, 11 February 2024 18:02)

    Shapoori