تماس با ما

اگر دوست دارید در نوشتن داستان، ویرایش یا ترجمه به ما کمک کنید، یا فقط می‌خواهید نظرتان را در مورد کتاب‌های ما بدهید، می‌توانید پیامتان را برای ما بفرستید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ می‌دهیم

این را در نظر داشته‌ باشید که داستان‌های ما با رعایت حق تالیف در این وبگاه گذاشته شده‌ا‌ند

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.