چرخ برفت

برگرفته از داستان "خر برفت" مثنوى مولوى

برگردان به نثر: فرزانه دعوتى، نسيم حاجى بيك

ویراستار: مرال دهقانى

نقاشی: نجمه واحد

على از مال دنيا فقط يك دوچرخه قشنگ و نو داشت كه روز تولدش از پدر و مادرش كادو گرفته بود. او از صبح تا شب با دوچرخه اش از اين طرف به آن طرف مى رفت

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Kommentar schreiben

Kommentare: 2
  • #1

    Ramin (Samstag, 21 April 2018 10:35)

    Thanks a lot. Amazing indeed.

  • #2

    fattaneh (Dienstag, 03 Juli 2018 07:57)

    excelent