مهتاب و سه چرخه

نویسنده: فرزانه دعوتى

ويراستار و گوینده: مرال دهقانى

 نقاشی: نسیم حاجی‌بیک

نشر شنیداری آواستان

 

یکی بود یکی نبود. دختر کوچکی بود به نام مهتاب. مادر مهتاب خیاطی هنرمند و پدرش راننده ماهرى بود كه کامیون بزرگى داشت. خانه كوچك آنها یک حیاط نقلی داشت با يك حوض كوچك و دو ماهى قرمز در آن. پدر مهتاب یک سه چرخه برايش خریده بود که مهتاب در حياط خانه سه چرخه سوارى كند. گاهی اوقات پدر مهتاب بايد باری را به مقصد دورى مى رساند

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Kommentare: 1
  • #1

    Sam (Mittwoch, 05 September 2018 11:49)

    It is a beautiful Story That kids would not forget. Thanks