لی لی، لی لی عروسی

 

از مجموعه ۱و۲و۳، سه قصه

نويسنده: شکوه قاسم نیا

تصویرگر: رضا مکتبی

انتشارات شهر قلم

 

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Kommentare: 0