خاله لک لک و نون قندی

 

از مجموعه ۱و۲و۳، سه قصه

نويسنده: شکوه قاسم نیا

تصویرگر: کیانا میرزایی

انتشارات شهر قلم

این داستان: بابابرفی

 

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Kommentare: 0