تماس با ما

اگر دوست دارید در نوشتن داستان، ویرایش یا ترجمه به ما کمک کنید، یا فقط می‌خواهید نظرتان را در مورد کتاب‌های ما بدهید، می‌توانید پیامتان را برای ما بفرستید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ می‌دهیم

این را در نظر داشته‌باشید که داستان‌های ما با رعایت حق تالیف در این وبگاه گذاشته شده‌ا‌ند

Bitte den Code eingeben:

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.