تماس با ما

اگر دوست دارید در نوشتن کتاب، ویرایش یا ترجمه به ما کمک کنید، یا فقط می‌خواهید نظرتان را در مورد کتابهای ما بدهید، میتوانید پیامتان را برای ما بفرستید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ میدهیم

این را در نظر داشته باشید که داستانهای ما با رعایت حق تالیف در این وبگاه گذشته شده ا‌ند

Bitte den Code eingeben:

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.